Inventering av cyklar

Inför föreningens gemensamma städdag nu på lördag den 24 oktober kommer en inventering av cyklar på föreningens fastighet att göras. Därför kommer du som medlem i föreningen att få ett kuvert i din brevlåda senast nu på onsdag den 21 oktober med lappar som cyklar som tillhör dig skall märkas med. Skulle du ha förhinder och inte kan märka din cykel innan lördag kontakta Styrelsen direkt. De cyklar som inte är uppmärkta kommer att forslas bort från föreningens fastighet.

Lämna ett svar