Nya portkoder november 2015

Som ett led i att försöka hålla en tillfredsställande säkerhet avseende tillgången till våra byggnader har vi nya portkoder till våra entréer och vårt garage. De nya koderna har distribueras på papper till era brevlådor under kvällen.

De gamla portkoderna kommer att tas ur bruk tisdag 3 november 2015.

Tänk på att portkoderna är din och föreningens säkerhet. Beakta därför försiktighet så att dessa inte kommer obehörig tillhanda. Och du kan börja använda de nya portkoderna redan nu.

Lämna ett svar