Rutin vid problem med dörrlås

Den 8 januari informerades om problem med att lås till dörrar i fastigheten hade gått sönder. Efter samtal med installatören Swesafe som installerat låsen avseende problemen har vi fått information om ta kontakt med Assa på telefon 016-17 70 00 och begära reklamation. De kommer då att fråga efter vilken typ av låskista som sitter i dörren. Den låskista som är monterad i lägenhetsdörren är typ C 2002.

Det har kommit uppgifter till styrelsen att dörrlåsen till några lägenheter har gått sönder och samtidigt har det blivit problem med dörrlåsen till vissa gemensamma utrymmen. Det är av stor vikt att alla som har haft eller eventuellt får problem med låset till sina lägenhetsdörrar alternativt upptäcker fel med något annat dörrlås i gemensamma utrymmen informerar styrelsen om detta.

Lämna ett svar