Problem med dörrlås

Det har kommit uppgifter till styrelsen att dörrlåsen till några lägenheter har gått sönder och samtidigt har det blivit problem med dörrlåsen till vissa gemensamma utrymmen. Det är av stor vikt att alla som har haft eller eventuellt får problem med låset till sina lägenhetsdörrar alternativt upptäcker fel med något annat dörrlås i gemensamma utrymmen informerar styrelsen om detta.

Det är också viktigt att vi tillsammans bevakar detta problem under garantitiden. Om det skulle visa sig att det blir problem med många lås är det något vi kommer att påpeka i samband med garantibesiktning och eventuellt begära förlängd garantitid.

Lämna ett svar