Porttelefon uppdaterad

Den 9 juni skickade styrelsen ut ”Enkät porttelefon” avseende önskemål om förändring av namn på skyltar och nummer porttelefonen kopplas till. Enkäten avslutades den 17 juni och 28 lägenheter av 30 svarade. 10 av de som svarade ville ha en förändring av antingen namn eller nummer. Vi vill passa på att tacka för det höga engagemang som ni boende har gett oss i frågan.

Idag på eftermiddagen har uppdateringen av nummer porttelefonen kopplas till slutförts och igår slutfördes uppdatering av tavlorna utanför varje port.

Vi behov av förändring av märkning av namn eller nummer kontakta föreningens sekreterare.

Lämna ett svar