Enkät porttelefon

Sedan inflyttning för drygt två år sedan har vi bl.a. haft ett par nya överlåtelser och vi i styrelsen tycker därför att det är dags att se över porttelefonin. Närmast tänker vi på namn på skyltar och nummer porttelefonen kopplas till.

Vi ber alla medlemmar att svara på enkäten snarast så att vi kan boka underleverantörer för eventuell justering av nummer och beställning av nya skyltar. Varje lägenhet behöver endast svara på enkäten en gång.

Du kan skicka dina svar till oss på papper genom föreningens brevlåda i uppgång 20C markerad med ”BRF Klarälvsparken”. Enkät kommer under dagen att distribueras på papper till alla brevlådor, men kan redan nu hämtas på Enkät-Porttelefon.pdf för egen utskrift.

Enkäten kan med fördel besvaras direkt på nätet genom adress http://klaralvsparken.se/enkat/porttelefon/. Lösenordet till enkäten har skickats till dig som medlem till din e-­postadress.

Vi vill ha ditt svar senast den 17 juni 2012.

Lämna ett svar