Sopsortering

Föreningen har två stora sophus, ett vid varje byggnad. Många, men inte alla, boende bidrar med engagemang att sortera sina sopor, dels för att vi i föreningen gett boende möjligheten till detta, men också för att vi bryr oss om och tänker på miljön.

Se till att sortera dina sopor du med när möjligheten ges. Det är ett väl investerat engagemang för dig själv och för kommande generationer. Behöver du information om hur man kommer igång att sortera sitt matavfall har Karlstads Energi en bra sida hur du går tillväga.

Du kan läsa mer om vilja kärl som finns i respektive sophus och frekvensen på tömningen genom att välja Boende följt av Sophämtning i menyn.

Lämna ett svar