Sophämtning

Föreningen har två sophus, ett vid varje fastighet. Gällande schema för sophämtning är enligt nedan.

hus hämtning dag
660 l kärl brännbara sopor A,B vecka måndag
240 l kärl matavfall A,B vecka måndag
370 l kärl tidningar/broschyrer A,B vecka fredag
370 l kärl plastförpackningar A,B vecka tisdagar
770 l kärl pappersförpackningar A,B vecka fredag
140 l kärl färgat glas A,B månad onsdag
140 l kärl ofärgat glas A,B månad onsdag
140 l kärl metall A,B månad tisdag
Tunna för batterier B vid behov onsdag