Inventering avseende sopsortering

Föreningen har två stora sophus, ett vid varje byggnad. Många, men inte alla, boende bidrar med engagemang att sortera sina sopor, dels för att vi i föreningen gett boende möjligheten till detta, men också för att vi bryr oss om och tänker på miljön.

Det har genom andra föreningar i Karlstad kommit styrelsen till kännedom att Karlstads Energi kontinuerligt inventerar hur föreningar sorterar sina sopor. Under november fick boende i minst en förening i Karlstad ett föreläggande från Karlstads Energi att om inte bättring sker blir de av med möjligheten att sortera sina sopor med kraftigt höjda avgifter som en andra följd.

Det är viktigt att vi alla i föreningen hjälps åt att sortera våra sopor, eftersom möjligheten ges. Det är ett väl investerat engagemang för dig själv, föreningen och för kommande generationer. Behöver du information om hur man kommer igång att sortera sitt matavfall har Karlstads Energi en bra sida hur du går tillväga. Är du i behov av slänga komposterbara växter, hemelektronik och annat grovavfall skall kommunens återvinningscentraler användas.

Du kan läsa mer om vilja kärl som finns i respektive sophus och frekvensen på tömningen genom att välja Boende följt av Sophämtning i menyn.

Lämna ett svar