Information avseende avskärmning i markplan

En av motionerna som accepterades på föreningsstämman vad ett förslag framtaget av Krook & Tjäder arkitekt Gustav Zackrisson daterat 2012-12-07 avseende avskärmning för boende i markplan. Detta innebär att boende i markplan nu har fått en möjlighet att på ett enhetligt sätt ordna avskärmning om sådan önskas.

Läs mer under Avskärmning markplan som finns under Boende följt av Lägenhetspärm i menyn ovan.

Lämna ett svar