Avskärmning markplan

För avskärmingar i markplan gäller följande:

  1. Boende i markplan har valfrihet att välja avskärmning eller inte avskärmning enligt ritningsförslag från Krook & Tjäder daterat 2012-12-07
  2. Ritningsförslaget är den enda av föreningen tillåtna permanenta avskärmningen mot uteplats för lägenheter i markplan
  3. Boende som väljer avskärmning ansvarar för utförande, kostnad, framtida underhåll och att hålla avskärmningen i gott skick

Ritning för nedladdning: Klarälvsparken Avskärmning Markplan 2012-12-07.