Monthly Archive:: juni 2012

Den 9 juni skickade styrelsen ut ”Enkät porttelefon” avseende önskemål om förändring av namn på skyltar och nummer porttelefonen kopplas till. Enkäten avslutades den 17 juni och 28 lägenheter av 30 svarade. 10 av de som svarade ville ha en förändring av antingen namn eller nummer. Vi vill passa på att tacka för det höga engagemang som ni boende har gett oss i frågan.

Idag på eftermiddagen har uppdateringen av nummer porttelefonen kopplas till slutförts och igår slutfördes uppdatering av tavlorna utanför varje port.

Vi behov av förändring av märkning av namn eller nummer kontakta föreningens sekreterare.

Idag har en fullständig märkning i våra fyra trappuppgångar slutförts:

  • Tavlor vid varje entré
  • Tavlor utanför varje port
  • Märkning på brevlådor
  • Märkning utanför lägenhetsdörrar

Syftet med genomgången är dels att uppgifterna är korrekta, men också att vi får en prydlig konsekvens i utseendet.

Vi behov av förändring av märkning kontakta föreningens sekreterare så att vi kan hålla hög kvalitet i uppgifter samt bibehålla konsekvensen i utseendet.

Du vet väl att du kan få din hyresavi direkt in i din Internetbank som en E-faktura? Du aktiverar detta genom att ansluta föreningens ekonomiska förvaltare UBC direkt i din Internetbank. Sök efter ”UBC EKONOMISK FÖRVALTNING”, välj Anmäl och tryck sedan på Skicka.

Självklart kan du göra så att hyran betalas helt automatiskt med autogiro varje månad. Om du inte gör något aktivt val kommer hyresavin i din brevlåda.

Föreningen har två stora sophus, ett vid varje byggnad. Många, men inte alla, boende bidrar med engagemang att sortera sina sopor, dels för att vi i föreningen gett boende möjligheten till detta, men också för att vi bryr oss om och tänker på miljön.

Se till att sortera dina sopor du med när möjligheten ges. Det är ett väl investerat engagemang för dig själv och för kommande generationer. Behöver du information om hur man kommer igång att sortera sitt matavfall har Karlstads Energi en bra sida hur du går tillväga.

Du kan läsa mer om vilja kärl som finns i respektive sophus och frekvensen på tömningen genom att välja Boende följt av Sophämtning i menyn.