Nyckelhantering

Nyckelansvarig

Nyckelansvarig i föreningen för 2012 är Lars Karlsson.

Lägenhetsnyckel

Varje lägenhet hade vid inflyttning tre (3) nycklar som går till lägenheten och gemensamhetsutrymmen.

Om du som lägenhetshavare tappar bort en lägenhetsnyckel skall du omgående kontakta nyckelansvarig och meddela detta.

Om du som lägenhetshavare behöver en extra nyckel kan du köpa detta genom Swesafe i KarlstadRamgatan 7, 054-19 55 50, till en kostnad mellan 800-1.000 kr för 2012. För att kunna göra detta behöver en blankett fyllas i och skrivas under av dig som lägenhetshavare och av nyckelansvarig. Kontakta nyckelansvarig för mer information.

Fastighetsnyckel

Varje ordinarie ledamot i styrelsen ansvarar för varsin fastighetsnyckel. Vid behov av att komma åt utrymmen dit ordinarie lägenhetsnyckel inte fungerar kontakta godtycklig ordinarie ledamot i styrelsen.

Huvudnyckel

Swesafe har åtagit sig att förvara huvudnycklar till föreningens byggnader. Huvudnyckel får användas av Swesafes jourverksamhet för låsöppning till föreningens lägenhetshavare. Huvudnyckel kan även användas av Swesafe i samarbete med polis, brandförsvar eller dylikt i händelse av nödsituation eller skada. Vid dessa tillfällen närvarar Swesafes personal och lämnar ej över nyckel till annan person. Huvudnyckel lämnas endast ut till systemansvarig i föreningen mot uppvisande av giltig legitimation.

Den lägenhetshavaren som är i behov av låsöppning skall ringa Swesafes jourtelefon på 020‐24 00 00. Lägenhetshavaren skall vi detta tillfälle kunna uppvisa giltig legitimation och/eller annat som styrker att denne har rätt till tillträde till lägenheten. Swesafe äger rätt att neka låsöppning vid tvivelaktiga fall. Eventuella kostnader för anlitande av Swesafe ansvarar lägenhetshavaren själv för.