Kontakt

Information om aktuell sammansättning av föreningens styrelse finns tillgänglig under Styrelsen i menyn ovan.

Förening

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad, 769618-6605.

Postadress

Brev till styrelsen skickas till följande adress:
Brf Klarälvsparken
Sandbäcksgatan 20 C
653 40 Karlstad

Fakturaadress

Fakturor skickas till föreningens ekonomiska förvaltare för elektronisk hantering:
Brf Klarälvsparken
41-2198-000
FE396
838 73 Frösön