Förvaring av gasolflaskor

Nedan följer ett utdrag från sidan 8-9 ur broschyren Gasol för hem och fritidsmiljö från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

”Förvaring i flerbostadshus

I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring på icke inglasad balkong

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind.

Förvaring på inglasad balkong

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inom- hus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Förvaring i vinds- och källarförråd och garage

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och flerbils- garage är förbjudet.”