Lägenhetspärm

Målet med att ha lägenhetspärmen på hemsidan är att den lätt kan uppdateras och hållas aktuell.

Har du förslag på vad för information du skulle vilja ha i lägenhetspärmen kontakta föreningens sekreterare.