Monthly Archive:: juni 2013

Inom kort är det dags att byta filter i ditt ventilationsaggregat. Till detta tillfälle står föreningen för nya filter och dessa har idag levererats till oss. När den röda lampan blinkar på panelen för ventilationen är det dags att byta. Nya filter kommer att distribueras till alla lägenheter inom kort.

Läs mer genom att välja Boende följt av Lägenhetspärm och Ventilation i menyn.

I och med att föreningen använder Fastum som ekonomisk förvaltare har boende i föreningen möjlighet att teckna förmånlig hemförsäkring genom Trygg Hansa. Undertecknad sparar genom att utnyttja detta erbjudande närmare 600 kr/år eller motsvarande nästan 25% på premien. Erbjudandet som Fastum och TryggHansa har heter TryggaHemmet.

Läs mer om erbjudande på http://www.fastum.se/vara-kunder/boende-och-maklare eller i foldern om TryggaHemmet.

Notera att du som lägenhetsinnehavare själv är ansvarig för vilken försäkring du väljer att försäkra din lägenhet med.

Information från Fastum som är föreningens ekonomiska förvaltare.

Nu startar vi med ”Mina sidor” för dig som boende. Du kan enkelt kontrollera dina betalningar, avier och kontrakt. Här finns också dina OCR-nummer och ditt Plus- och Bankgironummer.

Du skapar en boendeinloggning under fliken boende på hemsidan. Med inloggningen du skapat går det sedan bra att logga in längst upp på första sidan med ditt personnummer som användarnamn och det lösenord som du har fått via e-post.

Informationen angående denna möjlighet finns på hemsidan och kommer även att finnas med på avierna i nästa utskick.”

Fastums webbplats nås på http://www.fastum.se/.

Föreningen är från och med juni 2013 medlem i Bostadsrätterna. För dig som boende innebär det bl.a. följande:

  • Tidningen Din Bostadsrätt kommer i din brevlåda 4 gånger per år.
  • Värdefulla hjälpmedel på medlemssidor som nyhetsbrev och tidningen Din Bostadsrätt, blad från får faktabank, blanketter, lagtexter etc.
  • Förmånliga rabatter på hemförsäkring, fuktlarm, tidningsprenumerationer etc.

Inom kort kommer du som medlem i föreningen att få inloggningsuppgifter till medlemssidorna på Bostadsrätterna till din brevlåda.

”Bostadsrätterna verkar för bostadsrätten. Information och opinionsbildning är en naturlig del i verksamheten. Bostadsrätterna är remissinstans för frågor som rör bostadsrättsliga frågor, och vi företräder också sina föreningar gentemot stat och kommun.”

Läs mer på Bostadsrätternas hemsida http://www.bostadsratterna.se/.

Brev från Fastum till boende i föreningen.

”På Fastum vill vi verka för välmående och välskötta bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Det kan vi göra genom att hjälpa till att pressa priser hos leverantörer och hitta de leverantörer som kan ge er extra fördelar.

Därför har vi startat ett samarbete med Göta Energi, som är ett av de 15 största elhandelsbolagen i Sverige. Deras mål är att erbjuda sina kunder så låga elkostnader som möjligt. De erbjuder också tjänsten ”Göta online” där föreningen kan få full kontroll över sin elförbrukning. De erbjuder rådgivning kring vilket elavtal som er förening bör välja. Läs mer i bifogat dokument och kontakta gärna deras kundansvariga. På Fastums blogg finns utdrag från seminariet ”Det viktiga underhållet” där Carl Bjerkliden från Göta Energi gav oss information om bl.a. när man väljer fasta eller rörliga priser på föreningens elavtal.

Exklusivt erbjudande även till de boende i er bostadsrättsförening
De erbjuder även de boende ett mycket förmånlig avtal ”El till inköpspris”. På http://www.fastum.se/vara-kunder/boende-och-maklare kan de boende läsa mer om erbjudandet och enkelt byta elavtal på bara ett par minuter. Erbjudandet skickas även ut till alla lägenhetsinnehavarna med kvartalsavierna samt bifogas detta utskick.”

Paragraf §5 i föreningens ordningsregler har uppdaterats idag 6 juni 2013 i och med föreningsstämmans beslut om enhetlighet vad gäller insynsskydd i markplan:

”För de som vill sätta upp insynsskydd i markplan skall detta följa av föreningsstämman beslutad ritning. Fråga styrelsen om ritning vid behov.”

Uppdaterade ordningsregler kommer att distribueras per papper till alla medlemmar inom kort. Aktuella ordningsregler hittar du i elektronisk form under Styrande dokument i menyn ovan.

Sotning och Ventilation kommer enligt föreningens underhållsplan under augusti/september 2013 att utföra en OVK-besiktning av ventilationen i alla lägenheter. Sotning och Ventilation kommer nät det närmar sig att skicka ut information till respektive lägenhetsinnehavare mer specifikt vilken tid detta kommer att genomföras i din lägenhet.

Styrelsen har inte för avsikt att ta ut en huvudnyckel för att detta jobb skall genomföras utan du som lägenhetsinnehavare måste upplåta din lägenheten för att detta skall kunna genomföras.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 22 augusti 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 21 augusti 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.