Månad: februari 2012

Nästa styrelsemöte 7 mars

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 7 mars 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 6 mars 2012. Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt […]