Föreningsinformation Archive

Som ett led i att försöka hålla en tillfredsställande säkerhet avseende tillgången till våra byggnader har vi nya portkoder till våra entréer och vårt garage. De nya koderna har distribueras på papper till era brevlådor under kvällen.

De gamla portkoderna kommer att tas ur bruk tisdag 3 november 2015.

Tänk på att portkoderna är din och föreningens säkerhet. Beakta därför försiktighet så att dessa inte kommer obehörig tillhanda. Och du kan börja använda de nya portkoderna redan nu.

I lördags i samband med föreningens gemensamma städdag gjorde en inventering av cyklar på föreningens fastighet. 3 cyklar saknade lapp enligt tidigare utskick och dessa har märks med en stor lapp med texten ”Cykel saknar märkning efter inventering 24 oktober 2015”. Vänligen kontrollera om någon av dessa cyklar tillhör dig och kontakta Styrelsen i sådana fall. Dessa 3 cyklar kommer att inom kort att tas bort från föreningens fastighet.

För närvarande har under ett par veckor b.la. stått en svart resväska i soprummet vid hus B. Ni som bär ansvaret för dessa ber vi vänligen men bestämt ta hand om dessa sopor. Sopor som inte är hushållssopor eller som inte kan sorteras in i de kärl som föreningen har i sina soprum skall ni som boende själv åka iväg med till de återvinningscentraler som kommunen har.

För matavfall skall användas de bruna papperspåsar som kommunen har delat ut för ändamålet. Ingen plast får användas även om denna är komposterbar.

Inför föreningens gemensamma städdag nu på lördag den 24 oktober kommer en inventering av cyklar på föreningens fastighet att göras. Därför kommer du som medlem i föreningen att få ett kuvert i din brevlåda senast nu på onsdag den 21 oktober med lappar som cyklar som tillhör dig skall märkas med. Skulle du ha förhinder och inte kan märka din cykel innan lördag kontakta Styrelsen direkt. De cyklar som inte är uppmärkta kommer att forslas bort från föreningens fastighet.

Lördagen den 24 oktober från 10-tiden är du som medlem och boende i föreningen välkommen att delta i vår gemensamma städinsats av vår omgivning och våra gemensamma utrymmen inför vintern. Förutom att vi gör en gemensam insats är det ett bra tillfälle för oss alla att träffas. Insatser vi vet redan idag behöver tas tag i är följande:

 • Kantgrävning och rensning runt buskar och träd
 • Krattning och uppsamling av löv på våra gräsytor
 • Rensning av ogräs mellan plattor vid alla entréer och runt framsidan av våra huvudbyggnader
 • Rensa vid ventilationsrör på västra gaveln hus B
 • Skakning av entrémattor och borstning vid alla entréer
 • Uppsamling av löv vid entréer och vid garagenedfarten
 • Rensning av utblommade växter
 • Städning av cykelparkering i garaget
 • Städning i form av borstning av golv i soprummen
 • Sopning vid garagenedfart och innanför garageport
 • Ta bort tuggummi från asfalten
 • Bortforsling av skräp till återvinning
 • Inventering av cyklar

Det kommer att finnas en släpkärra uppställd på en av våra gästparkeringar redan från fredag eftermiddag den 24 oktober. I denna har du som medlem och boende möjlighet att slänga komposterbart material som utblommade växter för återvinning. För att det skall bli så smidigt som möjligt för de som kör iväg med dessa till återvinningscentralen på Våxnäs ber vi er packa det som skall återvinnas i svarta sopsäckar. För er som inte har svarta sopsäckar hemma vid detta tillfälle kommer det att finnas sådana vid släpkärran.

Vi räknar med att runda av senast vid 14-tiden och då bjuds det på enklare förtäring.

Anmäl dig till Iréne Granbom på 054-21 86 71 senast torsdag den 22 oktober för att vi skall få en uppfattning om hur mycket sopsäckar och mat som skall köpas in.

Varmt välkomna!