Månad: april 2013

Ny styrelse vald

Under kvällens föreningsstämma valdes följande personer in i styrelsen. Ledamöternas poster kommer att tillsättas under kommande konstituerande möte. Janolof Elander, ordinarie ledamot Lars Karlsson, ordinarie ledamot Roger Forsberg, ordinarie ledamot Iréne Granbom, ordinarie ledamot Roger Vercouteren, ordinarie ledamot Georg Rupar, suppleant Nisse Karlsson, suppleant Bo Enquist, revisor Tommy Andersson, revisorssuppleant Detta innebär att tidigare ordförande Bo Andersson inte kommer […]

Blomlådor innanför räcke

I anslutning till kvällen föreningsstämma diskuterades bl.a. att ordningsregler avseende blomlådor på balkong- och terrassräcken inte följs och att det bl.a. ger obehag för boende under i form av vattendropp och nedskräpning. En påminnelse till alla boende skrivningen i ordningsregler §4 enligt nedan som gäller utan undantag. ”Placera blomlådor innanför balkong- eller terrassräcket.” Detta innebär […]

Hyr ut din garageplats

Jörgen Hedgren medlem och boende i A14, uppgång 20 B, är intresserad av att hyra en extra garageparkering från 1 maj 2013. Om du inte har något fordon idag eller inte är i behov av din garageplats kontakta Jörgen genom att knacka på hos honom eller genom något av följande sätt: Mobilnummer: 070-301 39 52 Hemnummer: […]