Månad: oktober 2013

Styrelsemöte torsdag 31 oktober 2013

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande torsdag den 31 oktober 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 30 oktober 2013. Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 […]

Höststädning lördag 26 oktober 2013

Lördagen den 26 oktober från 11-tiden är du som medlem och boende i föreningen välkommen att delta i vår gemensamma städinsats av vår omgivning och våra gemensamma utrymmen inför vintern. Förutom att vi gör en gemensam insats är det ett bra tillfälle för oss alla att träffas. Insatser vi vet redan idag behöver tas tag […]

Dörrar till förråd och sophus skall låsas

Den händer förhållandevis ofta att dörrarna till våra förråd och till våra sophus står olåsta. Ingen av dessa dörrar går igen automatiskt, utan måste låsas med nyckel. Så se detta som en påminnelse till dig att komma ihåg att kontrollera en extra gång när du går ut genom dessa dörrar att de är låste.