Boende Archive

Efter några vändor med vår leverantör av porttelefon verkar det som om vi fått ordning på öppningsfunktionen. Styrelsen är tacksam om du som boende har möjlighet att testa att funktionen fungerar för dig, så att vi snarast får återkoppling om vi kan släppa problemet, eller om vi behöver agera vidare. Tack på förhand!

Vi håller som bäst på med att sätta upp vår nya träfasad och vi i styrelsen vill meddela att det inte är tillåtet att sätta upp någonting på eget bevåg i dagsläget. Under maj månad 2015 kommer panelen att målas en tredje gång och vid detta tillfälle får ingenting sitta ivägen.

Efter att denna målning är genomförd skall du som boende diskutera med styrelsen innan du sätter upp något på träfasaden. Anledning är främst aför att vi skall bibehålla kvaliteten på utseendet och fasaden, samt att rätt uppsättningsmaterial används. Så innan uppsättningar görs på fasaden skall du som boende diskutera detta med styrelsen.

Styrelsens har blivit uppmärksammad på att en Saab 9-3 med registreringsnummer WZM453 har stått parkerad på plats nummer 3 under en längre tid. Enligt transportstyrelsens register ägs den av en Susanne Nilsson. Styrelsen önskar bli kontaktad av er som vet hur vi skall komma i kontakt med personen som äger denna bil. Hör av er direkt till Styrelsens sekreterareinfo@klaralvsparken.se eller 070-7134946

Föreningen har fått anmärkning från Karlstads Energi för att det har funnits plastpåsar i sopkärl som är avsedd för matavfall. Detta är absolut förbjudet och förstör bl.a. processen där matavfallet omvandlas till biogas. Konsekvensen av fortsatt missbruk för dig i föreningen kan komma att leda till att vi inte får ha sopsortering i våra sophus med kraftigt höjda kostnader.

De bruna papperspåsarna som skall användas för matavfall finns att hämta i soprummet. Och på dessa påsar finns anvisningar SÅ HÄR SORTERAR DU DITT MATAVFALL som skall följas. Finns det behov av att använda dubbla papperspåsar så går det alldeles utmärkt.

Låskistor i dörrar till cykelrummet och till alla 3 gemensamma utrymmen för lägenhetsförråd i källaren är bytta. Dörrarna låses automatiskt när de stängs.
När du som boende skall ut från cykelförråd och lägenhetsförråd måste du använda dörrvredet för att öppna dörren.

Dörrstängare är bytta i dörr till cykelförråd och till lägenhetsförråd trapphus C. Nu kan du som boende ställa upp dörren utan att använda dörrstoppen. Dörren kommer att stänga sig automatiskt efter en tid, men går självfallet att stänga manuellt vid behov. Att dessa dörrarna har automatisk stängning beror på att det är brandcellsgränser och måste hållas stängda och låsta.

Finns det några kompletterande frågor kring detta kontakta Styrelsen.

Lördagen den 25 oktober från 11-tiden är du som medlem och boende i föreningen välkommen att delta i vår gemensamma städinsats av vår omgivning och våra gemensamma utrymmen inför vintern. Förutom att vi gör en gemensam insats är det ett bra tillfälle för oss alla att träffas. Insatser vi vet redan idag behöver tas tag i är följande:

 • Kantgrävning och rensning runt buskar och träd
 • Krattning och uppsamling av löv på våra gräsytor
 • Rensning av ogräs mellan plattor vid alla entréer och runt framsidan av våra huvudbyggnader
 • Rensa vid ventilationsrör på västra gaveln hus B
 • Skakning av entrémattor och borstning vid alla entréer
 • Uppsamling av löv vid entréer och vid garagenedfarten
 • Rensning av utblommade växter
 • Städning av cykelparkering i garaget
 • Städning i form av borstning av golv i soprummen
 • Sopning vid garagenedfart och innanför garageport
 • Ta bort tuggummi från asfalten
 • Bortforsling av skräp till återvinning

Det kommer att finnas en släpkärra uppställd på en av våra gästparkeringar redan från fredag eftermiddag den 24 oktober. I denna har du som medlem och boende möjlighet att slänga komposterbart material som utblommade växter för återvinning. För att det skall bli så smidigt som möjligt för de som kör iväg med dessa till återvinningscentralen på Våxnäs ber vi er packa det som skall återvinnas i svarta sopsäckar. För er som inte har svarta sopsäckar hemma vid detta tillfälle kommer det att finnas sådana vid släpkärran.

Vi räknar med att runda av senast vid 15-tiden och då bjuds det på enklare förtäring i form av grillad korv och något drickbart.

Anmäl dig till Iréne Granbom på 054-21 86 71 senast torsdag den 23 oktober för att vi skall få en uppfattning om hur mycket sopsäckar och mat som skall köpas in.

Varmt välkomna!