Medlem Archive

Inför årsstämman ber vi alla medlemmar skicka in sina motioner till styrelsen innan 8 mars 2015 för att de skall kunna behandlas på kommande styrelsemöte 10 mars 2015.

Motioner skickas till styrelsen genom någon av följande alternativ:

 • Genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klaralvsparken.se
 • Genom att lägga motion per papper i föreningens brevlåda i uppgång 20C
 • Genom att skicka ett brev till adress Brf Klarälvsparken, Sandbäcksgatan 20 C, 653 40 Karlstad.
Ovanstående information kommer att distribueras till alla medlemmars brevlådor under kommande vecka.

Kallelse till årsstämma som kommer att hålla 15 april 2015 kommer i ett senare skede.

Vi håller som bäst på med att sätta upp vår nya träfasad och vi i styrelsen vill meddela att det inte är tillåtet att sätta upp någonting på eget bevåg i dagsläget. Under maj månad 2015 kommer panelen att målas en tredje gång och vid detta tillfälle får ingenting sitta ivägen.

Efter att denna målning är genomförd skall du som boende diskutera med styrelsen innan du sätter upp något på träfasaden. Anledning är främst aför att vi skall bibehålla kvaliteten på utseendet och fasaden, samt att rätt uppsättningsmaterial används. Så innan uppsättningar görs på fasaden skall du som boende diskutera detta med styrelsen.

Styrelsens har blivit uppmärksammad på att en Saab 9-3 med registreringsnummer WZM453 har stått parkerad på plats nummer 3 under en längre tid. Enligt transportstyrelsens register ägs den av en Susanne Nilsson. Styrelsen önskar bli kontaktad av er som vet hur vi skall komma i kontakt med personen som äger denna bil. Hör av er direkt till Styrelsens sekreterareinfo@klaralvsparken.se eller 070-7134946

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande torsdag den 21 oktober 2014. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast samma dag innan klockan 17:00.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Låskistor i dörrar till cykelrummet och till alla 3 gemensamma utrymmen för lägenhetsförråd i källaren är bytta. Dörrarna låses automatiskt när de stängs.
När du som boende skall ut från cykelförråd och lägenhetsförråd måste du använda dörrvredet för att öppna dörren.

Dörrstängare är bytta i dörr till cykelförråd och till lägenhetsförråd trapphus C. Nu kan du som boende ställa upp dörren utan att använda dörrstoppen. Dörren kommer att stänga sig automatiskt efter en tid, men går självfallet att stänga manuellt vid behov. Att dessa dörrarna har automatisk stängning beror på att det är brandcellsgränser och måste hållas stängda och låsta.

Finns det några kompletterande frågor kring detta kontakta Styrelsen.

Lördagen den 25 oktober från 11-tiden är du som medlem och boende i föreningen välkommen att delta i vår gemensamma städinsats av vår omgivning och våra gemensamma utrymmen inför vintern. Förutom att vi gör en gemensam insats är det ett bra tillfälle för oss alla att träffas. Insatser vi vet redan idag behöver tas tag i är följande:

 • Kantgrävning och rensning runt buskar och träd
 • Krattning och uppsamling av löv på våra gräsytor
 • Rensning av ogräs mellan plattor vid alla entréer och runt framsidan av våra huvudbyggnader
 • Rensa vid ventilationsrör på västra gaveln hus B
 • Skakning av entrémattor och borstning vid alla entréer
 • Uppsamling av löv vid entréer och vid garagenedfarten
 • Rensning av utblommade växter
 • Städning av cykelparkering i garaget
 • Städning i form av borstning av golv i soprummen
 • Sopning vid garagenedfart och innanför garageport
 • Ta bort tuggummi från asfalten
 • Bortforsling av skräp till återvinning

Det kommer att finnas en släpkärra uppställd på en av våra gästparkeringar redan från fredag eftermiddag den 24 oktober. I denna har du som medlem och boende möjlighet att slänga komposterbart material som utblommade växter för återvinning. För att det skall bli så smidigt som möjligt för de som kör iväg med dessa till återvinningscentralen på Våxnäs ber vi er packa det som skall återvinnas i svarta sopsäckar. För er som inte har svarta sopsäckar hemma vid detta tillfälle kommer det att finnas sådana vid släpkärran.

Vi räknar med att runda av senast vid 15-tiden och då bjuds det på enklare förtäring i form av grillad korv och något drickbart.

Anmäl dig till Iréne Granbom på 054-21 86 71 senast torsdag den 23 oktober för att vi skall få en uppfattning om hur mycket sopsäckar och mat som skall köpas in.

Varmt välkomna!

På föreningsstämman den 14 april 2014 valde föreningens medlemmar ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter enligt nedan:

 • Roger Vercouteren, ordförande
 • Janolof Elander, ordinarie ledamot
 • Lars Karlsson, ordinarie ledamot
 • Iréne Granbom, ordinarie ledamot
 • Bo Andersson, ordinarie ledamot (ny)
 • Nisse Karlsson, suppleant
 • Eva Högström, suppleant (ny)
 • Bo Enquist, revisor
 • Tommy Andersson, revisorssuppleant

Vi välkomnar Bo Andersson som ordinarie ledamot och Eva Högström som suppleant.

Följande personer har avgått ur styrelsen:

 • Roger Forsberg, tidigare ordinarie ledamot
 • Georg Rupar, tidigare suppleant

Vi tackar Roger Forsberg och Georg Rupar för deras engagemang för föreningens räkning.