Styrelse Archive

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande torsdag den 21 oktober 2014. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast samma dag innan klockan 17:00.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande torsdag den 31 oktober 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 30 oktober 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande måndag den 26 augusti 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 25 augusti 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 4 juni 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 3 juni 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Styrelsen har under kvällen haft ett konstituerande styrelsemöte och styrelsen kommer under året att se ut enligt nedan.

Ordinarie ledamöter

 • Roger Vercouteren, ordförande
 • Janolof Elander, sekreterare
 • Roger Forsberg, ekonomiansvarig
 • Lars Karlsson
 • Iréne Granbom

Suppleanter

 • Georg Rupar
 • Nisse Karlsson

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på under en egen sida som du kommer åt genom att välja Styrelsen i menyn.

Under kvällens föreningsstämma valdes följande personer in i styrelsen. Ledamöternas poster kommer att tillsättas under kommande konstituerande möte.

 • Janolof Elander, ordinarie ledamot
 • Lars Karlsson, ordinarie ledamot
 • Roger Forsberg, ordinarie ledamot
 • Iréne Granbom, ordinarie ledamot
 • Roger Vercouteren, ordinarie ledamot
 • Georg Rupar, suppleant
 • Nisse Karlsson, suppleant
 • Bo Enquist, revisor
 • Tommy Andersson, revisorssuppleant
Detta innebär att tidigare ordförande Bo Andersson inte kommer att ingå i styrelsen för det kommande året. Vi tackar honom för det jobb och engagemang han bidragit med under året.

Valberedningen kommer under året att bestå av följande representanter:

 • Pia Andersson
 • Inger Hoas

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 19 mars 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 18 mars 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 5 februari 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 4 februari 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.