Monthly Archive:: april 2012

Styrelsen har under kvällen haft ett konstituerande styrelsemöte och styrelsen kommer under året att se ut enligt nedan.

Ordinarie ledamöter

  • Bo Andersson, ordförande
  • Janolof Elander, sekreterare
  • Roger Forsberg, ekonomiansvarig
  • Lars Karlsson
  • Iréne Granbom

Suppleanter

  • Georg Rupar
  • Nisse Karlsson

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på under en egen sida som du kommer åt genom att välja Styrelsen i menyn.

Brf Klarälvsparken i Karlstad vill hälsa dig som medlem i föreningen välkommen till ordinarie föreningsstämma imorgon den 25 april 2012 kl 17.30 på restaurang Kaviar på Kasernhöjden.

Föreningen kommer att bjuda på en medelhavsbuffé i anslutning till årets föreningsstämma på restaurang Kaviar på Kasernhöjden. Till buffén ingår vatten som dryck, men det kommer att finnas möjlighet att köpa till alternativ dryck.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 19 april 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 18 april 2012.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.