Konstituerande av styrelse 30 april

Styrelsen har under kvällen haft ett konstituerande styrelsemöte och styrelsen kommer under året att se ut enligt nedan.

Ordinarie ledamöter

  • Bo Andersson, ordförande
  • Janolof Elander, sekreterare
  • Roger Forsberg, ekonomiansvarig
  • Lars Karlsson
  • Iréne Granbom

Suppleanter

  • Georg Rupar
  • Nisse Karlsson

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på under en egen sida som du kommer åt genom att välja Styrelsen i menyn.

Lämna ett svar