Monthly Archive:: september 2013

Styrelsen har fått information från flera boende att deras cyklar blivit skadade i samband med att de står parkerade i anslutning till garageinfarten. Dessutom har uppmärksammats att någon flyttar om cyklar på cykelparkeringen av okänd anledning.

Styrelsen ber därför alla att iaktta försiktighet med cyklar så att vi slipper fler onödiga händelser med skador på cyklar.

Den 2:a och 3:e oktober 2013 mellan 0730 och 1530 kommer Sotning & Ventilation att genomföra en OVK-besiktning enligt föreningens underhållsplan. Styrelsen begär därmed tillträde till din lägenheten för ändamålet. Skulle du mot förmodan inte finnas hemma i anslutning till arbetet finns möjlighet att ge tillåtelse att Sotning & Ventilation använder huvudnyckel. Kontaktperson hos Sotning & Ventilation är Johan Hjälmerhag, 054-61 93 03, johan.hjalmerhag@sotovent.nu.

Vi vill i detta sammanhang hänvisa till §13 kapitel 8 i Bostadsrättslagen som säger att företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs tillsyn eller för att utföra arbeten som föreningen svarar för.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande tisdag den 24 september 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 23 september 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.