Iaktta försiktighet med cyklar

Styrelsen har fått information från flera boende att deras cyklar blivit skadade i samband med att de står parkerade i anslutning till garageinfarten. Dessutom har uppmärksammats att någon flyttar om cyklar på cykelparkeringen av okänd anledning.

Styrelsen ber därför alla att iaktta försiktighet med cyklar så att vi slipper fler onödiga händelser med skador på cyklar.

Lämna ett svar