Viktigt Archive

Inför årsstämman ber vi alla medlemmar skicka in sina motioner till styrelsen innan 2 mars 2014 för att de skall kunna behandlas på kommande styrelsemöte 4 mars 2014.

Motioner skickas till styrelsen genom någon av följande alternativ:

  • Genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klaralvsparken.se
  • Genom att lägga motion per papper i föreningens brevlåda i uppgång 20C
  • Genom att skicka ett brev till adress Brf Klarälvsparken, Sandbäcksgatan 20 C, 653 40 Karlstad.
Ovanstående information kommer att distribueras till alla medlemmars brevlådor under helgen.

Kallelse till årsstämma som kommer att hålla 14 april 2013 kommer i ett senare skede.

Inom kort är det dags att byta filter i ditt ventilationsaggregat. Till detta tillfälle står föreningen för nya filter och dessa har idag levererats till oss. När den röda lampan blinkar på panelen för ventilationen är det dags att byta. Nya filter kommer att distribueras till alla lägenheter inom kort.

Läs mer genom att välja Boende följt av Lägenhetspärm och Ventilation i menyn.

För att kunna hantera det vatten som bildas i garaget efter snö som följer med bilarna in i garaget är det några saker vi som boende kan göra.

Innan vi kör in bilen i garaget försök att göra ren stänkskydd och ta bort så mycket snö som är möjligt på bilen.

Styrelsen arbetar med olika möjligheter för att få en snabb och bra avdunstning. Den viktigaste delen i dagsläget är att så lite snö som möjligt följer med bilen ner i garaget.

Det är vi som bor i föreningen Brf Klarälvsparken som måste hantera det vatten som bildas i garaget. De alternativ som finns idag är att tar hand om det själva eller om inte alla hjälper till att minimera snömängd som följer med bilen får vi köpa denna tjänst av extern part och att kostnaden läggs på avgiften.

Styrelsen hoppas på Er förståelse och att Vi alla gör Vårt bästa.

Vi vill vänligen men bestämt påminna alla att använda sina garageplatser för uppställning av fordon. Speciellt viktigt är det nu när vi närmar oss den kallare delen av året, eftersom det förenklar för de som plogar bort snön åt oss. För er som har två fordon finns det möjlighet att hyra en extra parkering utomhus. Kontakta föreningens sekreterare om du är har två fordon och är behov av ytterligare en garageplats.

Nedan är utdrag från §8 ur föreningens ordningsregler som finns i sin helhet under Styrande dokument:

”Till varje lägenhet finns en reserverad garageplats som i första hand skall användas. Har Du som boende kontinuerligt behov av att nyttja en parkeringsplats utomhus finns möjligheten att hyra en egen plats.”

”Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser. ”

Styrelsen har fått information från flera boende att deras cyklar blivit skadade i samband med att de står parkerade i anslutning till garageinfarten. Dessutom har uppmärksammats att någon flyttar om cyklar på cykelparkeringen av okänd anledning.

Styrelsen ber därför alla att iaktta försiktighet med cyklar så att vi slipper fler onödiga händelser med skador på cyklar.

Den 2:a och 3:e oktober 2013 mellan 0730 och 1530 kommer Sotning & Ventilation att genomföra en OVK-besiktning enligt föreningens underhållsplan. Styrelsen begär därmed tillträde till din lägenheten för ändamålet. Skulle du mot förmodan inte finnas hemma i anslutning till arbetet finns möjlighet att ge tillåtelse att Sotning & Ventilation använder huvudnyckel. Kontaktperson hos Sotning & Ventilation är Johan Hjälmerhag, 054-61 93 03, johan.hjalmerhag@sotovent.nu.

Vi vill i detta sammanhang hänvisa till §13 kapitel 8 i Bostadsrättslagen som säger att företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs tillsyn eller för att utföra arbeten som föreningen svarar för.