Försenade avier i december

Under helgen har föreningen fått ett brev från UBC som sköter den ekonomiska förvaltningen där de ber om ursäkt för alla sena avier, som drabbade föreningen och er som medlemmar under december. Problemet låg hos en underleverantör till UBC som skriver ut, kuverterar och skickar ut avierna. Underleverantören hade inte planerat sitt arbete tillräckligt bra utan lämnade avierna till Posten för distribution först den 18 december. Trots ett flertal påstötningar fick UBC återkoppling på vad som hänt först den 21 december och därför uteblev informationen till föreningen. UBC för nu diskussioner med sin underleverantör om det inträffade för att det inte skall upprepas i framtiden parallellt med att de ser över ett fortsatt samarbete med dem.

Lämna ett svar