Månad: augusti 2013

Åtgärd efter inventering av cyklar

Inventeringen av cyklar är slutförd och det finns en handfull cyklar i förrådet som inte har märks upp enligt den instruktion som lämnats i alla brevlådor. Under kommande helg 31/8 till 1/9 kommer omärkta cyklar att placeras på gräsytan mellan hus A och hus B. De cyklar som inte tagits om hand senaste söndag kväll […]

Styrelsemöte måndag 26 augusti 2013

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande måndag den 26 augusti 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 25 augusti 2013. Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 […]