Åtgärd efter inventering av cyklar

Inventeringen av cyklar är slutförd och det finns en handfull cyklar i förrådet som inte har märks upp enligt den instruktion som lämnats i alla brevlådor. Under kommande helg 31/8 till 1/9 kommer omärkta cyklar att placeras på gräsytan mellan hus A och hus B. De cyklar som inte tagits om hand senaste söndag kväll kommer att forslas bort.

Lämna ett svar