Cykelsituationen

Styrelsen har fått mycket synpunkter kring föreningens cykelparkeringar och är väl medveten om att det är trångt om utrymme på flera platser. I ett led att få ordning på detta kommer styrelsen att se över alla utrymmen för parkering av cyklar i ett försök att utnyttja de utrymmen som finns på ett bättre sätt.

Alla synpunkter och idéer från boende och medlemmar tas tacksamt emot.

Lämna ett svar