Ingen förändring av hyror för 2012

Då föreningens ekonomi har tillfredsställande marginal har styrelsen på ordinarie styrelsemöte den 24 januari 2012 beslutat att ingen förändring av hyror kommer att göras för innevarande år.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera