Enkät Archive

Den 9 juni skickade styrelsen ut ”Enkät porttelefon” avseende önskemål om förändring av namn på skyltar och nummer porttelefonen kopplas till. Enkäten avslutades den 17 juni och 28 lägenheter av 30 svarade. 10 av de som svarade ville ha en förändring av antingen namn eller nummer. Vi vill passa på att tacka för det höga engagemang som ni boende har gett oss i frågan.

Idag på eftermiddagen har uppdateringen av nummer porttelefonen kopplas till slutförts och igår slutfördes uppdatering av tavlorna utanför varje port.

Vi behov av förändring av märkning av namn eller nummer kontakta föreningens sekreterare.

Nu i mars 2012 gick styrelsen ut med en enkät om vilken färg ni medlemmar föredrar på träfasaden. Enkäten var formulerad på nedanstående sätt:

”Som ni säkert har noterat har den mörkt bruna färgen som träfasaden hade när husen stod färdiga bleknat. Utan regelbundet underhåll kommer träfasaden att bli helt grå. Styrelsen vill samla in åsikter från medlemmarna i föreningen om vilken färg som föredras och med stöd av detta besluta vilket underhåll som krävs.”

Resultatet av enkäten blev enligt nedan:

  • 22 medlemmar svarade på enkäten
  • 18 svarade att de föredrar en mörkt brun fasad
  • 4 svarade att de föredrar en träfasad som över tid blir grå

Efter sommaren kommer styrelsen att ta in offerter för att det innan vintern skall kunna utföras ett underhållsarbete på fasaden för att vi skall bibehålla en mörkt brun fasad.

Sedan inflyttning för drygt två år sedan har vi bl.a. haft ett par nya överlåtelser och vi i styrelsen tycker därför att det är dags att se över porttelefonin. Närmast tänker vi på namn på skyltar och nummer porttelefonen kopplas till.

Vi ber alla medlemmar att svara på enkäten snarast så att vi kan boka underleverantörer för eventuell justering av nummer och beställning av nya skyltar. Varje lägenhet behöver endast svara på enkäten en gång.

Du kan skicka dina svar till oss på papper genom föreningens brevlåda i uppgång 20C markerad med ”BRF Klarälvsparken”. Enkät kommer under dagen att distribueras på papper till alla brevlådor, men kan redan nu hämtas på Enkät-Porttelefon.pdf för egen utskrift.

Enkäten kan med fördel besvaras direkt på nätet genom adress http://klaralvsparken.se/enkat/porttelefon/. Lösenordet till enkäten har skickats till dig som medlem till din e-­postadress.

Vi vill ha ditt svar senast den 17 juni 2012.