Skyltar för hyrd p-plats

Nu har vi gjort den slutgiltiga beställningen efter justeringar av skyltar enligt nedan till de parkeringsplatser föreningen kommer att hyra ut till boende och medlemmar. Behovet av kabelmärkning som ni säkert noterat gjordes igår har gjort att det drar ut på tiden, men att vi har fortfarande som mål att allt skall vara på plats innan 1 juli 2012.

Läs mer om detta i inlägg från 31 maj, Hyra parkeringsplats utomhus.

Lämna ett svar