Etablering av MC-parkering i garaget

Idag finns en provisorisk vägg där två motorcyklar parkerar och sedan brukar en MC vara parkerad till vänster om cykelförrådet.

Föreningen kommer att etablera tre riktiga platser avsedda för parkering av MC i garaget på dessa utrymmen. I samband med detta kommer cykelparkeringen i anslutning också att iordningställas. Kostnaden för nyttjande av en sådan plats är för 2012 satt till 150 kr/månad. Detta innebär en potentiell extra intäkt till föreningen på 5.400 kr/år.

Har du behov av att parkera en MC i garaget behöver du ställa sig i kö till dessa platser. Det görs enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till föreningens sekreterare.

Lämna ett svar