Etablering av parkeringar utomhus skjuts på framtiden

Styrelsen har på senaste styrelsemöte beslutat att avvakta med etablering av parkeringsplatser utomhus för boende att hyra. Främsta orsaken är att många intresserade boende har hoppat av och att det i skrivande stund endast finns två som visat intresse.

Tills vi har en lösning på plats ber vi alla boende att respektera de ordningsregler som finns avseende nyttjande av parkeringsplatser utomhus.

Nedan är utdrag från §8 i våra ordningsregler:

Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser.

Finns det ytterligare funderingar kontakta någon i styrelsen i frågan.

Lämna ett svar