Valberedningen har avgått

Idag 5 oktober har valberedningen avgått och har inte längre några förpliktelser inför kommande föreningsstämma i maj 2013. Kort innebär detta att förslag till val av styrelse kommer att vara del av föreningsstämman istället för en av valberedningen förberedande aktivitet.

Mer information om föreningsstämman kommer under april månad 2013.

Lämna ett svar