Informationsbrev #4 2012

Information i detta informationsbrev är till stor del information som publicerats på hemsidan under juli och oktober 2012.

Informationsbrevet kommer att distribueras per e-­post till de som angivit sin e­‐postadress till föreningen och per papper till de som begärt att få information per papper samt till alla boende som hyr en lägenhet i andra hand.

Hämta informationsbrev #4 2012 direkt här.

Lämna ett svar