Kontakt TV-leverantör Sappa

Från 1 februari har Sappa, föreningens leverantör av kabel-TV ett nummer för alla ärenden.

”Störningar i tv-nätet, tillfälliga avbrott, önskan om nya kanaler eller råd vid installation av digital-tv… Inga frågor är för dumma. Vi svarar direkt, vidarekopplar aldrig eller krånglar till samtalet med en massa knappval.

Du når oss alla dagar mellan klockan 8.00 och 22.00.
Telefonnumret är 0774-444 744.

Med vänlig häslning
Sappas kundcenter”

Sidan med information om kontakt till Sappa har också uppdaterats och nås genom att välja Boende följ av Lägenhetspärm, Stadsnätet och Kabel-TV i menyn ovan.

Lämna ett svar