Parkeringsplats 2 uthyrd från idag

Parkeringsplats 2 är från idag uthyrd till boende i föreningen. Detta innebär att parkeringsplatserna 1, 2, 7 och 8 är uthyrda till boende i föreningen och får inte användas av andra boende och gäster utan hyresgästens godkännande.

Vi ber alla medlemmar i föreningen att vänligen respektera föreningens ordningsregler i paragraf §8 enligt nedan:

”Till varje lägenhet finns en reserverad garageplats som i första hand skall användas. Har Du som boende kontinuerligt behov av att nyttja en parkeringsplats utomhus finns möjligheten att hyra en egen plats.

Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser.”

Föreningens ordningsregler är tillgängliga under Styrande dokument i menyn ovan.

Lämna ett svar