Underhåll träfasad

Nu i mars 2012 gick styrelsen ut med en enkät om vilken färg ni medlemmar föredrar på träfasaden. Enkäten var formulerad på nedanstående sätt:

”Som ni säkert har noterat har den mörkt bruna färgen som träfasaden hade när husen stod färdiga bleknat. Utan regelbundet underhåll kommer träfasaden att bli helt grå. Styrelsen vill samla in åsikter från medlemmarna i föreningen om vilken färg som föredras och med stöd av detta besluta vilket underhåll som krävs.”

Resultatet av enkäten blev enligt nedan:

  • 22 medlemmar svarade på enkäten
  • 18 svarade att de föredrar en mörkt brun fasad
  • 4 svarade att de föredrar en träfasad som över tid blir grå

Efter sommaren kommer styrelsen att ta in offerter för att det innan vintern skall kunna utföras ett underhållsarbete på fasaden för att vi skall bibehålla en mörkt brun fasad.

Lämna ett svar