Förändring av vändplatsen

Styrelsen har i enighet beslutat att en förändring av vändplatsen kommer att genomföras inom en snar framtid. Diskussioner har förts med flera externa parter som SverigeHuset, ByggBolaget och Karlstads Energi. Följande förändringar kommer att genomföras:

  • Utöka storleken på vändplatsen att inkludera mer yta till höger om sophuset. En yta 2 meter in runt knuten vid lägenhet A1 i fyrkant mot baksidan av sophuset kommer att asfalteras. Hörnet som blir mot Brf Fårholmen kommer att rundas.
  • Skrapa bort den förhöjda yta som idag finns för att förbättra avrinningen.
  • Plantera liknande buskar som vi idag har framför byggnaderna bortom den nya asfalterade ytan.

Mål med förändringen är följande:

  • Förenkla vid sophämtning på begäran då de har stora fordon
  • Förenkla vändning med stora och långa fordon
  • Förhindra att gräsytor används för bilkörning
  • Förbättra möjligheterna till snöröjning
Ansvarig i styrelsen för projektet är Lars Karlsson.

1 svar på ”Förändring av vändplatsen

  1. info Inläggsförfattare

    Som svar på fråga från en medlem om man inte samtidigt kan göra en asfalterad gångväg till höger om sophuset, eftersom det ändå är många som går gräsmattan är svaret kort att det är kommunens mark och inte föreningens. Eftersom detta skulle kräva mer arbete har vi i styrelsen valt avvakta med detta och fokusera på det vi i ett initialt skede anser behöver åtgärdas omgående.

Lämna ett svar