Minskade fasta elkostnader

Under året har lagts tid på att se över möjligheten till effektivisering av föreningens elförbrukning genom bl.a. diskussioner med Karlstads Energi. Detta har lett till vi har gått ner i nivå på huvudsäkringar i båda huvudbyggnaderna. Som ett resultat av detta har föreningens fasta kostnader för el reducerats med runt 10.000 kr per år framöver räknat på 2012 års kostnadsnivå.

Lämna ett svar