Minskade fjärrvärmekostnader

Varje år gör Karlstads Energi en kontrollmätning av vårt effektbehov för fjärrvärme och kommer efter mätningar under 2012 att från 1/1 2013 att minska vår effekt. Dessutom har vi haft kompletterande diskussioner med Karlstads Energi och gjort ytterligare mindre effektiviseringar i vår fastighet. Som ett resultat av detta uppskattas föreningens kostnader för fjärrvärme reduceras med mellan 12.000 och 15.000 kr per år framöver räknat på 2012 års kostnadsnivå.

Viktigt att nämna är att årsmedeltemperaturen påverkar våra kostnader för värme, men i jämförelse mellan två år med liknande årsmedeltemperatur gör föreningen ovan nämnda besparing.

Lämna ett svar