Styrelsemöte inför garantibesiktning

Nu på tisdag den 4 december klockan 1900 har styrelsen ett extra styrelsemöte för att samla in och gå igenom synpunkter inför besiktning av våra gemensamma ytor inomhus.

Styrelsen skulle uppskatta om du kunde rapportera de synpunkter du har på våra gemensamma ytor inomhus som garage, förråd och trappuppgångar. Du rapporterar synpunkter för detta genom att gå till http://klaralvsparken.se/garantibesiktning/Lösenord för att kunna rapportera synpunkter är aktuell portkod till våra entréer.

Vi vill rikta ett tack till er alla som rapporterat synpunkter hittills.

Lämna ett svar