Möjlighet att hyra parkeringsplats utomhus

På förra veckans styrelsemöte togs beslut om att det från 1 maj 2013 kommer att finnas möjlighet att hyra parkeringsplats utomhus. Finns flera fordon i hushållet som behöver kunna parkeras mer eller mindre dagligen bör du ställa dig i kön för en parkeringsplats utomhus.

I dagsläget är förberett för att kunna hyra ut 8 parkeringar och föreningen tillämpar först i kön får erbjudande om plats när sådan finns tillgänglig. Kostnaden för att hyra en parkeringsplats utomhus kommer tillsvidare att vara 200 kr/månad.

Anmäl ditt icke-bindande intresse för en eller flera parkeringar utomhus genom att skicka ett e-postmeddelande till föreningens sekreterare, eller genom formuläret på sidan http://klaralvsparken.se/hyra-parkering/. Lösenord för att kunna anmäla intresse genom formuläret är aktuell portkod till våra entréer.

Från om med 1 maj 2013 kommer ordningsreglerna avseende parkering utomhus att gälla utan undantag. Nedan är utdrag från §8 ur föreningens ordningsregler som finns i sin helhet under Styrande dokument:

”Till varje lägenhet finns en reserverad garageplats som i första hand skall användas. Har Du som boende kontinuerligt behov av att nyttja en parkeringsplats utomhus finns möjligheten att hyra en egen plats.

Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser.”

 

Lämna ett svar