Parkeringsplatser utomhus uthyrda

Parkeringsplatserna 1, 7 och 8 är uthyrda till boende i föreningen och får inte användas av andra boende och gäster utan hyresgästens godkännande.

I anslutning till föreningsstämman den 24 april diskuterades frågan avseende uthyrning av parkeringsplatser utomhus. Följande beslutades

  • Medlemmar som har fler fordon och därmed är i behov av ytterligare uppställningsplats skall tillåtas hyra en parkeringsplats utomhus.
  • Parkeringar närmast entréer 20 B och 20 D kommer inte att hyras utan reserveras för gäster.
  • Föreningens skall ordna så att medlemmar skall kunna välja vilken parkering de önskar hyra.
  • Föreningen skall ordna med skyltning för hyrd parkering och gästparkering

Vi ber alla medlemmar i föreningen att vänligen respektera föreningens ordningsregler i paragraf §8 enligt nedan:

”Till varje lägenhet finns en reserverad garageplats som i första hand skall användas. Har Du som boende kontinuerligt behov av att nyttja en parkeringsplats utomhus finns möjligheten att hyra en egen plats.

Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser.”

Föreningens ordningsregler är tillgängliga under Styrande dokument i menyn ovan:

Lämna ett svar